16/06/2018 - 18:07

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn

Cần quan tâm hơn nữa đến phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa 

Ngày 16-6, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bằng khen, biểu dương các điển hình tiên tiến. Ảnh: NGUYỄN DÂN - TTXVN
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao bằng khen, biểu dương các điển hình tiên tiến. Ảnh: NGUYỄN DÂN - TTXVN

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tích mà Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đồng thời biểu dương 150 điển hình tiên tiến của các tỉnh, thành, đơn vị, các vùng miền, dân tộc, tôn giáo…đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam là tổ chức giữ vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết và động viên chị em tham gia tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với Lời dạy của Bác Hồ kính yêu.

Nhấn mạnh, trong giai đoạn mới, tình hình thế giới và khu vực có những thay đổi, đặt ra cho đất nước ta nhiều thời cơ và thách thức, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn đề nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của mỗi cấp Hội. Bên cạnh đó, Trung ương Hội nắm chắc tình hình ở các cấp Hội, không để tình trạng chị em phụ nữ bị kẻ xấu dụ dỗ, kích động, lợi dụng làm những việc trái pháp luật; quan tâm hơn nữa đến chị em phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Các phong trào thi đua yêu nước phải bảo đảm thiết thực, giải quyết những nhiệm vụ khó khăn, thách thức với trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo các vấn đề văn hóa xã hội, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh...

Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, những năm qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tham gia xây dựng nông thôn mới đã dần trở thành việc làm thường xuyên của các cấp Hội trên cả nước. Bằng những hành động cụ thể, thiết thực, cách làm sáng tạo, hai năm qua, các cấp Hội, nhất là cấp cơ sở đã đăng ký và thực hiện hiệu quả 12.000 phần việc trong hoạt động tham gia xây dựng Nông thôn mới....

Nhiều mô hình thực hành tiết kiệm theo gương Bác gắn với an sinh xã hội có hiệu quả lớn, sức lan tỏa mạnh mẽ, đạt trên 3.700 tỉ đồng. Đặc biệt, cán bộ Hội Phụ nữ các cấp trên cả nước đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm “lấy sự hài lòng của hội viên phụ nữ là mục tiêu phấn đấu, là thước đo hiệu quả hoạt động Hội” đang được đông đảo phụ nữ và nhân dân cả nước nhiệt tình ủng hộ...

ĐỖ BÌNH - HỮU KIÊN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết