23/08/2015 - 09:01

ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TP CẦN THƠ LẦN THỨ XIII

CẦN PHÂN TÍCH SÂU NGUYÊN NHÂN CÁC MẶT HẠN CHẾ ĐỂ CÓ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu (ĐHĐB) toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Hướng dẫn của Tiểu ban văn kiện ĐHĐB Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, Huyện ủy Thới Lai đã tổ chức 5 cuộc hội nghị để các đoàn đại biểu dự ĐHĐB Đảng bộ huyện thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện trình ĐHĐB Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của thành phố. Báo Cần Thơ xin trích lược giới thiệu một số nội dung góp ý tại các hội nghị trên.

Qua thảo luận, hầu hết các ý kiến đều đánh giá Dự thảo Báo cáo Chính trị trình ĐHĐB Đảng bộ thành phố lần thứ XIII xây dựng công phu. Bố cục, kết cấu có tính lô- gic, nội dung đã nêu lên được những thành tựu nổi bật và thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn hạn chế, yếu kém trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên từng lĩnh vực của nhiệm kỳ 2010 -2015 và xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực của nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua, việc quy hoạch xây dựng cầu trên các tuyến tỉnh lộ chưa hợp lý, gây ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, nhất là việc lưu thông mua bán hàng nông sản của nông dân. Công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố tăng cả về quy mô, hình thức và số lượng tham gia học nghề, nhưng giải quyết việc làm sau đào tạo nghề còn nhiều khó khăn. Tình trạng nhiều sinh viên, học viên ra trường chưa tìm được việc làm là do việc đào tạo mang tính đại trà, chưa phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của các đơn vị, doanh nghiệp, gây tốn kém, lãng phí không nhỏ. Hoạt động của hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thời gian qua tuy có đổi mới về nội dung và hình thức, nhưng chất lượng chưa cao; các mô hình "Dân vận khéo" chậm được nhân rộng, việc phát động các phong trào thi đua trong các tổ chức hội, đoàn thể và ra dân còn hạn chế…Vì thế Dự thảo Báo cáo chính trị cần đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân những vấn đề này để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp phát triển TP Cần Thơ trong giai đoạn 2015 – 2020, đa phần ý kiến thống nhất với dự báo về những thời cơ, thuận lợi, những khó khăn, thách thức đối với thành phố trong 5 năm tới và thống nhất với phương hướng phát triển thành phố giai đoạn 2015-2020. Tuy nhiên, một số đại biểu cho rằng trong câu "thực hiện đạt mục tiêu cơ bản trở thành Thành phố công nghiệp", cụm từ "cơ bản" sẽ khó đánh giá kết quả đạt được đến năm 2020 nên cần nghiên cứu chỉnh sửa cho phù hợp. Các đại biểu cho rằng các chỉ tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: chỉ tiêu số 7 nêu "đến năm 2020, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi mẫu giáo đạt 93%" là thấp, trong khi, các huyện đã hoàn thành phổ cập mầm non trẻ 5 tuổi; chỉ tiêu số 8 "Đến năm 2020, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75 – 80%" là phù hợp nhưng cần có giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm; chỉ tiêu số 9 "Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 96%" là cao. Qua phân tích một số nguyên nhân khiến việc vận động mua bảo hiểm y tế toàn dân gặp khó khăn như: Theo Luật và các quy định hiện nay thì mua bảo hiểm y tế phải mua cả hộ gia đình, trong khi đời sống người dân còn nhiều khó khăn; quy định khám bảo hiểm y tế phải khám đúng tuyến, trong khi đội ngũ y bác sĩ ở cơ sở còn thiếu, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ y tế ở cơ sở chưa được đảm bảo; chất lượng thuốc bảo hiểm y tế chưa cao…, một số đại biểu cho rằng để thực hiện đạt được chỉ tiêu số 9, cần đề ra giải pháp cụ thể, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc như đã nêu. Nhiều đại biểu cũng cho rằng chỉ tiêu số 11: "Xây dựng hoàn thành thêm 16 xã đạt tiêu chí nông thôn mới" là chưa phù hợp với chỉ tiêu "Xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới" của các huyện, vì các huyện đều quyết tâm xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020; chỉ tiêu số 15 "Tỷ lệ quần chúng tham gia vào các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội đạt 70% dân số trong độ tuổi", nên bỏ cụm từ "trong độ tuổi" vì trong Điều lệ của các tổ chức chính trị, chính trị xã hội đã quy định tuổi tham gia vào tổ chức chính trị, chính trị - xã hội của tổ chức đó.

Ngoài ý kiến thảo luận, đóng góp vào Dự thảo Báo cáo Chính trị, đa số đại biểu kiến nghị: ĐHĐB Đảng bộ thành phố lần này cần xem xét cho chủ trương điều chỉnh mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, thị trấn, ở ấp theo hướng tăng hợp lý. Tiếp tục kiến nghị về Trung ương xem xét, điều chỉnh chính sách cán bộ ở cơ sở đối với các chức danh trưởng các Ban xây dựng Đảng ở Đảng ủy xã, phường được hưởng biên chế, vì các chức danh này là cấp ủy, có chức danh đòi hỏi phải là Thường vụ cấp ủy nhưng hiện nay chưa được hưởng biên chế…

ANH DŨNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết