27/04/2013 - 19:21

Cần hơn 1.600 tỉ đồng để khắc phục hậu quả bom, mìn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Ban chỉ đạo rà phá bom, mìn tỉnh Bạc Liêu cho biết: qua rà soát thống kê, toàn tỉnh còn 52.000ha đất ô nhiễm bom, mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh. Để xử lý sạch diện tích đất ô nhiễm này, tỉnh Bạc Liêu cần lộ trình đến năm 2020, với tổng nguồn kinh phí lên đến 1.624 tỉ đồng.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, Bạc Liêu tập trung thực hiện công việc này ở 2 địa phương là thành phố Bạc Liêu và huyện Hồng Dân, trên diện tích 15.000ha, tổng kinh phí 544 tỉ đồng. Từ năm 2016 - 2020, diện tích ô nhiễm bom, mìn, vật nổ còn lại (37.000ha) ở các địa phương gồm: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Giá Rai, Đông Hải, Phước Long, với nguồn kinh phí lên đến 1.080 tỉ đồng. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bạc Liêu đã ký hợp đồng với 2 công ty của Quân khu 9 và 5 đơn vị của Bộ Quốc phòng để thực hiện dự án này, trong đó, Tổng công ty Lũng Lô (Bộ Quốc phòng) là đơn vị thi công chính.

Thực hiện theo Quyết định 504 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh (giai đoạn 2010 - 2015), tỉnh Bạc Liêu đã thành lập Ban chỉ đạo rà phá bom, mìn, vật nổ của tỉnh gồm 12 người; ông Phạm Hoàng Bê - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu làm Trưởng ban. Hiện tại, các công đoạn, công trình, phần việc đang được triển khai thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, mang lại kết quả như mong muốn.

Huỳnh Sử (TTXVN)

Chia sẻ bài viết