23/05/2008 - 09:35

Cán bộ “một cửa” làm việc vào ngày thứ bảy được trả lương làm thêm giờ

* Kiến nghị chỉ tổ chức làm thêm vào buổi sáng ngày thứ bảy hàng tuần

(CT)- Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn 5341/BTC-HCSN hướng dẫn chế độ trả lương làm việc vào ngày thứ bảy đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính. Theo đó, trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định và làm thêm ngày thứ bảy mà không được nghỉ bù (hoặc được nghỉ bù nhưng số giờ nghỉ bù không đủ số giờ đã làm thêm vào ngày thứ bảy) thì tiền lương làm thêm ngày thứ bảy được tính bằng mức 200% đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường; mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ. Trường hợp cán bộ, công chức làm việc đủ 40 giờ theo quy định, làm thêm ngày thứ bảy và được bố trí nghỉ bù vào ngày khác trong tuần thì tiền lương làm thêm giờ được tính bằng mức 100% đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy thông thường; mức 200% đối với giờ làm thêm vào ngày thứ bảy trùng vào ngày lễ.

* Mới đây, Sở Nội vụ thành phố đã tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành, địa phương về việc làm thêm ngày thứ bảy. Kết quả, hầu hết các cơ quan, địa phương đều đề nghị UBND thành phố cho phép làm việc một buổi sáng ngày thứ bảy. Bởi vì, buổi chiều thứ bảy hầu như không có người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Tài chính thành phố cũng vừa đề nghị UBND thành phố phê duyệt việc trang cấp đồng phục cho cán bộ “một cửa”. Theo đó, đồng phục nam là 480.000 đồng/năm; đồng phục nữ 580.000 đồng/năm. Kinh phí thực hiện từ ngân sách được giao.

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết