27/03/2018 - 21:54

Đồng chí Phạm Văn Hiểu:

Cán bộ làm công tác dân vận phải gắn bó với dân

(CT)- Ngày 27-3, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, làm việc với lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I - 2018.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh: Cán bộ làm công tác dân vận phải gắn bó với đời sống nhân dân và phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến các cấp ủy, chính quyền. Cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nắm tình hình dư luận xã hội, nhân dân để tham mưu đề xuất Thành ủy chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt; triển khai thực hiện tốt năm dân vận chính quyền 2018; tham mưu Ban Chỉ đạo Công tác tôn giáo – dân tộc thực hiện tốt chính sách tôn giáo – dân tộc. Tiếp tục phát huy vai trò thường trực của Ban Chỉ đạo Xây dựng và Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tham mưu cho lãnh đạo Ban Chỉ đạo cũng như theo dõi kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị…

Trong quý I, Ban Dân vận Thành ủy tham mưu Thành ủy chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác dân vận; xây dựng đề án sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả... Hệ thống dân vận các cấp trong thành phố tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tăng cường lãnh đạo về công tác dân vận; tổ chức phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình “Dân vận khéo”. Công tác dân vận chính quyền, lực lượng vũ trang có nhiều khởi sắc…

THANH THY

Chia sẻ bài viết