02/12/2018 - 17:00

Đồng chí Thái Hồng Vũ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Long Hưng:

Cán bộ, đảng viên phải trong sạch về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (NQTW4 khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Chỉ thị 05) ra đời rất kịp thời, phù hợp với bối cảnh của Đảng ta hiện nay. Tôi tin rằng, với các nhóm giải pháp đề ra trong nghị quyết, chỉ thị quan trọng này, chúng ta sẽ ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV).

Theo tôi, việc tổ chức cho CB, ĐV cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII và đăng ký thực hiện Chỉ thị 05 là giải pháp rất cụ thể, thiết thực. Tuy nhiên để CB, ĐV thực hiện một cách tự giác, chúng ta cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phải làm cho CB, ĐV nhận diện đúng các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng tránh; hiểu rõ nội dung, giá trị về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện. Hằng tháng, trong họp lệ chi bộ, cần tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình để đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện của từng CB, ĐV; qua đó kịp thời biểu dương những tấm gương tiêu biểu, uốn nắn và nhắc nhở những trường hợp biểu hiện lơ là.

Song song đó, để xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch vững mạnh, trước hết chúng ta phải có giải pháp làm trong sạch đội ngũ CB, ĐV, nhất là phải trong sạch về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và phải thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Muốn vậy, chúng ta cần thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với CB, ĐV, nhất là những CB, ĐV thực hiện nhiệm vụ ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực. Đồng thời, quan tâm nắm bắt thông tin dư luận liên quan đến CB, ĐV; phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện của CB, ĐV. Qua đó, xử lý nghiêm minh những trường hợp có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, có hành vi tham nhũng, tiêu cực. Cần phát huy hơn nữa vai trò của các cơ quan báo chí trong việc giám sát và phát hiện các hành vi tiêu cực, suy thoái của CB, ĐV; tạo điều kiện cho báo chí thông tin việc xử lý CB, ĐV vi phạm…

AN BÌNH (lược ghi)

 

Chia sẻ bài viết