14/10/2011 - 08:23

Cải tiến nội dung, cách thức làm việc tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội Khóa XIII

Chiều 13-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) tiếp tục Phiên họp thứ 3, bàn thảo các nội dung, chương trình, cách thức tổ chức cũng như một số vấn đề trình QH quyết định nhằm cải tiến, nâng cao nội dung, chất lượng tại Kỳ họp thứ 2, QH Khóa XIII sẽ khai mạc vào cuối tháng 10.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp tới, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 20-10, Ủy ban thường vụ QH đã thống nhất một số vấn đề đổi mới cách thức tổ chức áp dụng tại kỳ họp để QH xem xét, quyết định (rút ngắn thời gian trình bày cáo cáo, tờ trình; đổi mới cách thức thảo luận tại tổ, hội trường và chất vấn-trả lời chất vấn...).

Theo Chủ nhiệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc, qua tổ chức xin ý kiến của các Đoàn ĐBQH, các ĐBQH, một số ý kiến đề nghị, để có thể rút ngắn thời gian tiến hành kỳ họp, QH nên tiến hành cải tiến việc trình bày báo cáo, tờ trình tại hội trường không quá 15 phút/báo cáo, nhất là đối với các báo cáo, tờ trình đã gửi ĐBQH nghiên cứu trước; quy định thời gian nêu câu hỏi chất vấn trực tiếp tại hội trường của mỗi ĐBQH không quá 2 phút. Bố trí thảo luận theo hướng tăng cường thời gian thảo luận tại hội trường để trao đổi các ý kiến còn khác nhau. Đề nghị tổ chức biểu quyết riêng đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau hoặc mới được tiếp thu trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật, nghị quyết, tránh tình trạng gộp các nội dung vào biểu quyết một lần, đại biểu Quốc hội khó thể hiện chính kiến một cách đầy đủ. Chú trọng cải tiến nâng cao chất lượng thảo luận tại tổ đại biểu Quốc hội, vì đây cũng là hình thức làm việc tập thể của Quốc hội trong việc xem xét, thảo luận, cho ý kiến các nội dung của kỳ họp.

Một số ý kiến đề nghị Chính phủ báo cáo thêm về: Tình hình và các giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ để ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tai nạn, ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn và các tệ nạn xã hội (như ma túy, bạo lực học đường, tham nhũng...); Tình hình kinh tế thế giới năm 2011 và những dự báo về kinh tế thế giới năm 2012 ; Kết quả điều tra, xử lý đối với những sai phạm của Vinashin...

Các thành viên Ủy ban Thường vụ QH cơ bản tán thành với báo cáo của Văn phòng QH; nhất trí với dự kiến chương trình, đồng thời đóng góp ý kiến về một số vấn đề cụ thể về cải tiến thời gian phát biểu, thời gian đọc báo cáo tại Hội trường, tại Tổ trong thời gian diễn ra Kỳ họp để trình QH xem xét, áp dụng ngay tại Kỳ họp tới.

Q.V (TTXVN)

Chia sẻ bài viết