06/07/2020 - 21:25

Cái Răng đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch 

(CT)- Hôm qua, ngày 6-7-2020, Ðại hội (ÐH) Ðại biểu Ðảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, chính thức khai mạc. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố… đến dự. Có 276 đại biểu đại diện cho 3.797 đảng viên của Ðảng bộ quận được triệu tập dự ÐH.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Cái Răng. 

 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Quận ủy Cái Răng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh theo chương trình, kế hoạch đề ra. Vai trò lãnh đạo, chất lượng hoạt động của các cấp ủy đảng từng bước được nâng lên. Các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Ðảng được quán triệt, triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, hiệu quả. Năng lực quản lý, điều hành của chính quyền các cấp ngày càng được tăng cường; kinh tế quận tiếp tục có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển đô thị. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai thực hiện kịp thời, đời sống của người dân được nâng lên rõ nét...

Phát biểu chỉ đạo tại ÐH, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Ðảng bộ quận Cái Răng tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Ðảng, và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định gắn với đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ; tập trung củng cố, kiện toàn, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng; nêu cao tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, hạn chế, khuyết điểm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống dân vận, Mặt trận, các đoàn thể... Quận cần tập trung khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh về cảng biển quốc tế, hệ thống giao thông thủy, bộ; đẩy mạnh phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch. Ðồng thời, tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh. Song song đó là thực hiện tốt quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị, trật tự xây dựng; chú trọng giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân;…

Các đảng viên biểu quyết thống nhất số lượng Ban Chấp hành Đảng bộ quận Cái Răng nhiệm kỳ 2020-2025.

ÐH thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện ÐH đảng các cấp và văn kiện ÐH Ðảng bộ quận; thảo luận, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển quận trong nhiệm kỳ mới. ÐH bầu Ban Chấp hành Ðảng bộ quận khóa mới 37 ủy viên. Ban Chấp hành Ðảng bộ khóa XII họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Hôm nay, ngày 7-7-2020, ÐH Ðại biểu Ðảng bộ quận Cái Răng lần thứ XII bế mạc.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết