22/07/2015 - 10:39

Các xã xây dựng nông thôn mới đều đạt từ 12 tiêu chí trở lên

(CT)- Theo Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) TP Cần Thơ, đến quý II/2015, 36 xã tham gia xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đã thực hiện 563/720 tiêu chí, tăng 21 tiêu chí so cuối năm 2014. Trung bình mỗi xã đạt 15,64 tiêu chí; có 6 xã đạt chuẩn xã NTM, chiếm 16,67% số xã xây dựng NTM, tăng 1 xã so năm 2014. Đến nay, các xã đều đạt từ 12 tiêu chí NTM trở lên; trong đó, có 19 xã đạt từ 15-19 tiêu chí; 12 xã đạt từ 12-14 tiêu chí.

Trong năm 2015, thành phố phấn đấu công nhận thêm 7 xã NTM, gồm: xã Vĩnh Trinh, Thạnh Lợi (huyện Vĩnh Thạnh); xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ); xã Đông Bình (huyện Thới Lai); xã Tân Thới, Trường Long, Nhơn Ái (huyện Phong Điền) và công nhận huyện NTM Phong Điền. Trong đó, xã Vĩnh Trinh đã được công nhận xã NTM vào tháng 4-2015. Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thành phố tích cực hỗ trợ các xã, đặc biệt là các xã điểm hoàn thành các tiêu chí theo kế hoạch đề ra.

LẠC MẪN

Chia sẻ bài viết