17/12/2020 - 18:26

Các quận, huyện: Ninh Kiều, Cái Răng, Vĩnh Thạnh thực hiện đạt và vượt đa số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 

(CT) - Trong 2 ngày 17 và 18-12, HÐND quận Ninh Kiều, HÐND quận Cái Răng và HÐND huyện Vĩnh Thạnh tổ chức kỳ họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Các đồng chí: Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố; Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Xuân, Phó Trưởng Ðoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ, đến dự kỳ họp của HÐND quận Ninh Kiều.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 3 từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự kỳ họp cuối năm của HĐND quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Phạm Văn Hiểu (thứ 3 từ phải sang), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự kỳ họp cuối năm của HĐND quận Ninh Kiều. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Năm 2020, UBND quận Ninh Kiều đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành đạt và vượt 15/17 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Trong đó, tỷ trọng dịch vụ chiếm 76,04% trong cơ cấu kinh tế. Tổng mức hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ ước đạt 128.455 tỉ đồng, tăng 3,56% so với cùng kỳ. Ước tổng thu ngân sách được 1.584 tỉ đồng, đạt 100%. Công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị gắn với chỉnh trang đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét; công tác chính sách - xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Toàn quận còn 122 hộ nghèo (giảm 77 hộ nghèo), tỷ lệ 0,13% và 418 hộ cận nghèo (giảm 83 hộ cận nghèo), tỷ lệ 0,43%. Hiện nay, tất cả 11 phường của quận đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2021, quận Ninh Kiều tập trung thực hiện các giải pháp vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế; tiếp tục lập lại trật tự kỷ cương đô thị gắn với phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường, tạo sự chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị. Ðồng thời, tăng cường đầu tư phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, quan tâm chăm lo tốt đời sống nhân dân. Song song đó là đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao năng lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn của công chức, viên chức gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông...

* Năm 2020, quận Cái Răng thực hiện đạt và vượt tất cả 18 chỉ tiêu Nghị quyết HÐND quận đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 107,9% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 8.540 tỉ đồng. Công tác xây dựng và phát triển đô thị có nhiều tiến bộ, đã triển khai nhiều dự án đầu tư quan trọng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực. Tỷ lệ lao động qua đào tạo là 75%, đạt 100% chỉ tiêu; giải quyết việc làm cho 5.213 lao động, đạt 100,2% chỉ tiêu. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách được quan tâm thực hiện tốt. Toàn quận xây dựng và sửa chữa 37 căn nhà Ðại đoàn kết, giúp 35 hộ thoát nghèo…

Năm 2021, quận Cái Răng tập trung thực hiện cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Ðẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với đảm bảo trật tự đô thị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Ðồng thời, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

* Năm nay, UBND huyện Vĩnh Thạnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Ðến nay, đã đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu theo nghị quyết HÐND huyện đề ra. Trong đó, tổng giá trị sản xuất được 7.183 tỉ đồng, đạt 108,72% kế hoạch; tổng diện tích gieo sạ lúa cả năm được 69.770,7ha, đạt 111,81% so kế hoạch; xây dựng 39.368m đường giao thông, 27 cây cầu bê tông với tổng chiều dài 692m… Các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương được tổ chức thực hiện đạt kế hoạch; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội tiếp tục ổn định…

Năm 2021, huyện Vĩnh Thạnh xác định mục tiêu tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nâng chất các tiêu chí huyện nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển các mô hình kinh tế hợp tác theo hướng bền vững; thực hiện đồng bộ các chính sách văn hóa, xã hội và an sinh xã hội; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực… Ðồng thời, phát huy tốt dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ.

PHẠM TRUNG - ĐỒNG TÂM - THANH THY

Chia sẻ bài viết