10/11/2017 - 13:47

Các đơn vị giáo dục cần quyết tâm hơn trong thực hiện tự chủ tài chính

(CT)- Ngày 9-11-2017, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND thành phố Cần Thơ do bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế và Ngân sách, làm Trưởng đoàn, giám sát việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với một số đơn vị sự nghiệp công lập như: Trường Đại học – Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ, Trường Cao đẳng Cần Thơ, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, Trường Cao đẳng Nghề Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Cần Thơ, Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp – Hướng nghiệp thành phố Cần Thơ và Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, tham dự cùng Đoàn giám sát.

Thời gian qua, các trường, trung tâm nhận thức việc thực hiện tự chủ tài chính là động lực thúc đẩy đơn vị ngày càng phát triển. Từ đó, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo các bộ phận trực thuộc xây dựng kế hoạch, dự toán hằng năm, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ phù hợp với thực tế hoạt động của đơn vị… Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện lộ trình tự chủ về tài chính, các đơn vị cũng còn những khó khăn như: còn lúng túng trong thực hiện các quy định về tự chủ tài chính; nguồn thu giảm do tuyển sinh giảm; chi phí đào tạo tăng… Các đơn vị đề nghị giãn thời gian thực hiện lộ trình tự chủ tài chính; nâng mức trần về thu học phí…

Kết luận buổi giám sát, bà Đặng Thị Anh Đào đề nghị các đơn vị cần quyết tâm, chủ động hơn trong thực hiện tự chủ tài chính đúng theo lộ trình quy định. Tùy theo điều kiện, đặc điểm của từng đơn vị mà có văn bản đề nghị các ngành chức năng trình UBND, HĐND thành phố điều chỉnh nghị quyết của HĐND thành phố về thu mức trần học phí; các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động trên thị trường về số lượng, chuyên ngành mà thành phố có nhu cầu và phát huy lợi thế thu hút tuyển sinh ở các địa phương khác. Đồng thời, đề nghị Sở Tài chính khi thẩm định xét duyệt kinh phí hoạt động cho các trường, trung tâm năm 2018 phải giảm dần để các đơn vị chủ động tăng dần tự chủ về tài chính; Sở Tài chính có văn bản hướng dẫn cụ thể cho các đơn vị về xây dựng dự toán năm 2018 đối với tạo nguồn cải cách tiền lương; kiến nghị UBND thành phố sớm xem xét hoàn thiện quy hoạch về các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn và ban hành danh mục đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước đối với địa bàn thành phố Cần Thơ; sớm xem xét việc đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố theo cơ chế đặt hàng các đơn vị đào tạo theo nhu cầu để đảm bảo nguồn nhân lực phù hợp theo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

THANH THY

Chia sẻ bài viết