04/03/2021 - 19:47

Cả nước có 184 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

 Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7

Hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội 

(TTXVN) - Ngày 3-3-2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Nghị quyết số: 64 /NQ-HÐBCQG về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo Nghị quyết, tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong cả nước là 184. Trong đó, thành phố Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu là 7. Ðơn vị bầu cử số 1 gồm các quận: Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Ðiền; số đại biểu Quốc hội được bầu là 3. Ðơn vị bầu cử số 2 gồm các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai; số đại biểu Quốc hội được bầu là 2. Ðơn vị bầu cử số 3 gồm quận Thốt Nốt và các huyện: Vĩnh Thạnh, Cờ Ðỏ; số đại biểu Quốc hội được bầu là 2.

► Ngày 4-3-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. 

Tại hội nghị, các cơ quan, tổ chức, đơn vị được triển khai những nội dung: tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội, hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, quy trình giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội… Chậm nhất là 17 giờ ngày 14-3-2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội gửi về Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, số 02, đường Ngô Hữu Hạnh, phường Tân An, quận Ninh Kiều.

Tiêu chuẩn chung của người ứng cử đại biểu Quốc hội là phải trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật. Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

(TTXVN)- THANH THY

Chia sẻ bài viết