11/11/2019 - 18:00

Bước tiến mới 

Gần 5 năm qua, Đảng bộ huyện Thới Lai đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ đưa Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống. Từ đó, huyện đã có bước tiến mới trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Đến nay, tất cả12 xã của huyện Thới Lai đạt chuẩn văn hóa - nông thôn mới.

Theo đồng chí Nguyễn Việt Triều, Bí thư Đảng ủy xã Trường Xuân B, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết ĐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế nông nghiệp. Trong đó, đã xây dựng mô hình cánh đồng lớn với hơn 70% diện tích sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu, giúp nông dân thu lời mỗi héc-ta cao hơn 5-7 triệu đồng/năm so với ngoài mô hình. Đảng ủy chỉ đạo hỗ trợ nông dân xây dựng mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở ấp Trường Khương A với 27ha, mô hình hoa kiểng, mô hình 2 lúa - 1 màu, 2 lúa - cá… mang lại thu nhập cao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 47 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Xã cũng đã vận động nhân dân đóng góp hơn 4 tỉ đồng cùng Nhà nước nâng cấp mở rộng, tráng bê tông hơn 18.000m đường, bắc mới và nâng cấp 5 cầu bê tông. Năm 2018, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đến nay, hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đều đạt và vượt kế hoạch; trong đó, kinh tế có bước phát triển khá toàn diện, diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc. Điển hình là huyện đã xây dựng được 11.426ha, cải tạo được 773ha vườn kém hiệu quả, xây dựng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả trong trồng trọt và chăn nuôi, nâng giá trị sản xuất bình quân mỗi héc-ta đạt 134 triệu đồng /năm (tăng 85 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ). Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và tổng mức hàng hóa bán ra, doanh thu dịch vụ đều vượt kế hoạch cả nhiệm kỳ. Huyện đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng điện, đường, trường, trạm, chợ, khu đô thị, đặc biệt là nâng cấp được 220.000m đường, bắc 150 cầu.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, khẳng định: “Đến nay, so với đầu nhiệm kỳ, thu nhập bình quân đầu người đã đạt gần 50 triệu đồng, tăng gần 20 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,64%, giảm 4,13%; tất cả 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 10 xã; huyện đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới…”.

Chú trọng khâu then chốt

Các cấp ủy đảng huyện Thới Lai luôn chú trọng triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Theo đồng chí Huỳnh Thanh Phường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai, kết quả nổi bật nhất trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ thị trấn là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Từ đó, cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) đã nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ từng bước được nâng lên, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đảng bộ đã kết nạp được 81 ĐV, đạt 116% KH nhiệm kỳ; có 2 CB đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị, 15 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị nên 100% CB, công chức đạt chuẩn theo quy định.

Nói về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ huyện, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020 đến nay, với sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đảng đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nên CB, ĐV nêu cao ý thức tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, trong nhiệm kỳ, số đảng viên bị xử lý toàn đảng bộ huyện giảm (chỉ có 44 ĐV vi phạm bị xử lý kỷ luật), giảm 71 trường hợp so với nhiệm kỳ trước. Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện kết nạp được 900 ĐV, đạt 100% kế hoạch nhiệm kỳ. Các cấp ủy đảng đã cử hàng trăm CB đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn và lý luận chính trị nên đến nay hầu hết CB, công chức, viên chức trình độ đều đạt chuẩn theo quy định.

Những kết quả huyện Thới Lai đạt được trong thực hiện Nghị quyết ĐH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là khá toàn diện. Đây là bước tiến mới, nền tảng vững chắc để Đảng bộ và nhân dân huyện Thới Lai vươn lên đạt nhiều thành tích mới trong nhiệm kỳ mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết