09/11/2015 - 21:52

Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố

* KHAI GIẢNG LỚP CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

(CT)- Ngày 9-11-2015, Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 116 cán bộ lãnh đạo, quản lý đối tượng 3 TP Cần Thơ khóa I năm 2015. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; Tiến sĩ Phan Công Khanh, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II và các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy đến dự.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu tại lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố. Ảnh: ANH DŨNG

Trong thời gian 5 ngày (từ ngày 9 đến 13-11-2015), các cán bộ lãnh đạo, quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về: Phát triển văn hóa và con người trong bối cảnh hội nhập quốc tế; nhận thức về chủ nghĩa xã hội sau 30 năm đổi mới - thực tiễn và những vấn đề đặt ra; quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; những vấn đề về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng thời kỳ mới; nâng cao kiến thức và bản lĩnh hội nhập quốc tế; đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, nhà nước Việt Nam hiện nay; tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng ở Việt Nam…

Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy, nhấn mạnh: Thời gian qua, các cấp ủy đảng thành phố luôn quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, các cấp ủy đảng thành phố đã đưa hơn 24 ngàn lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ, chuẩn bị tốt nguồn cán bộ cho thành phố trước mắt và lâu dài. Lớp bồi dưỡng này có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm cập nhật thông tin, kiến thức mới và kỹ năng nghiệp vụ, qua đó nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Sau lớp bồi dưỡng, các học viên cần vận dụng những kiến thức được trang bị vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị…

* Ngày 9-11-2015, Thành ủy Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị khu vực IV, Trường Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tại chức khóa 37, niên khóa 2015-2017. Đến dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy…

Trong thời gian học tập, 90 học viên là cán bộ chủ chốt hoặc dự nguồn cho các chức danh chủ chốt các phòng, ban cấp huyện, thành phố sẽ được trang bị các kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý, khoa học hành chính và thực tiễn. Ngoài ra, học viên còn được trang bị các kỹ năng, các chuyên đề đặc thù ở đồng bằng sông Cửu Long. Qua lớp học, các học viên được củng cố lập trường cách mạng, nâng cao năng lực tư duy khoa học, năng lực và phương pháp lãnh đạo, quản lý, rèn luyện nhân cách, đạo đức công vụ đáp ứng các chuẩn mực của người cán bộ, quản lý trong tình hình mới.

ANH DŨNG-THANH THY

Chia sẻ bài viết