26/06/2009 - 08:23

Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ sớm xử lý tồn tại trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông

Đó là một trong những nội dung được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp nêu trong kết luận tại Hội nghị giao ban quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổ chức ngày 25-6.

Ngoài ra, trong 6 tháng cuối năm 2009, Bộ sẽ tập trung xây dựng các Đề án, dự án, các dự thảo văn bản luật, dưới luật, nhất là 3 Luật trình Quốc hội trong năm 2009 là Viễn thông, Bưu chính, Tần số vô tuyến điện; triển khai tích cực việc kinh doanh dịch vụ 3G theo đúng tiến độ, đúng cam kết; thành lập Ban chuẩn bị đầu tư cho các dự án: trường Đại học Công nghệ thông tin Quốc gia, Trung tâm báo chí quốc gia và Khu Công nghiệp công nghệ thông tin quốc gia.

Hội nghị đã diễn ra trực tuyến với sự tham dự của lãnh đạo Bộ cùng lãnh đạo 63 Sở Thông tin và Truyền thông trong cả nước. Đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2009, đại diện Sở Thông tin và Truyền thông của các tỉnh đều cho rằng: trong những tháng qua, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ ban hành nhiều văn bản quan trọng liên quan đến những lĩnh vực của ngành quản lý, đồng thời chỉ đạo thiết thực, có hiệu quả các hoạt động chuyên môn như: thi tuyển 3G, soạn thảo Luật Báo chí, Luật Bưu chính, chủ trương ngầm hóa hạ tầng viễn thông, tập huấn và bồi dưỡng cán bộ, làm việc với 17 địa phương, mở rộng và thay đổi đầu tư với Quỹ viễn thông công ích... Bên cạnh đó, Bộ cũng đã góp phần quản lý để hoạt động thông tin báo chí trong nước đi đúng định hướng của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, đại diện nhiều Sở Thông tin và Truyền thông cho rằng: hiện nay, một số văn bản hướng dẫn quản lý thuộc thẩm quyền của Bộ chưa được ban hành kịp thời khiến nhiều địa phương lúng túng trong quá trình triển khai; tiến độ xử lý công việc chưa kịp so với yêu cầu thực tiễn.

VIỆT HÀ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết