04/02/2024 - 00:15

Bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng
Bài cuối: Trách nhiệm lớn, quyết tâm cao 

Ðảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do có nhiều đảng viên (ÐV) tốt. Chăm lo xây dựng Ðảng, phát triển ÐV là trách nhiệm của các cấp ủy đảng và người đứng đầu nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Ðảng, tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh và các nhiệm vụ chính trị được giao. Do vậy, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển ÐV đòi hỏi trách nhiệm lớn, quyết tâm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội.

Lao động trong các doanh nghiệp thành phố là lực lượng quần chúng dồi dào để phát triển ĐV thời gian tới. Trong ảnh: Công nhân Công ty Cổ phần may Tây Đô may quần áo.

Nhiệm vụ cấp thiết

Phát triển ÐV là nhiệm vụ vừa cấp thiết, vừa lâu dài, do đó, đòi hỏi trách nhiệm lớn, quyết tâm cao ngay từ các chi bộ, đảng bộ cơ sở, với cách làm phù hợp và hiệu quả để thu hút quần chúng ưu tú vào Ðảng. Bài học kinh nghiệm được rút ra từ nhiều tổ chức đảng thời gian qua là muốn làm tốt công tác phát triển ÐV, trước hết phải huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhất là vai trò của cấp ủy, từng ÐV, đặc biệt là người đứng đầu; đồng thời, phải có cách làm sáng tạo trong công tác tạo nguồn và cả những giải pháp mang tính căn cơ, lâu dài.

Ông Võ Thanh Thống, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, cho biết: Xác định công tác phát triển ÐV góp phần quan trọng củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, Ðảng ủy phường đã và đang chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội phát hiện đoàn viên, hội viên ưu tú thông qua các hoạt động thực tế để đưa vào nguồn bồi dưỡng nhận thức về Ðảng. Ðịnh kỳ hằng tháng, Ban Thường vụ (BTV) Ðảng ủy phường giao ban với các bí thư chi bộ; trong đó có nội dung bí thư chi bộ báo cáo rõ kết quả phấn đấu, rèn luyện của các quần chúng ưu tú ở chi bộ. Hằng quý, BTV Ðảng ủy mời các quần chúng ưu tú để gặp gỡ, trao đổi, nghe báo cáo, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi để có kế hoạch giúp đỡ, bồi dưỡng, củng cố niềm tin của quần chúng vào Ðảng.

Theo bà Ðồng Anh Ðào, Bí thư Ðảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), phát triển ÐV nói chung, trong học sinh nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay. Chính vì vậy, từ năm 2020 đến nay, Ðảng ủy Trường quan tâm công tác tạo nguồn, chăm bồi, đã kết nạp được 4 học sinh vào Ðảng. Thời gian tới, Ðảng ủy trường tiếp tục chỉ đạo Ban Giám hiệu, Ðoàn trường, giáo viên chủ nhiệm tạo điều kiện cho học sinh phấn đấu ứng cử vào các vị trí quan trọng để có cơ hội trau dồi tư tưởng chính trị, phẩm chất, đạo đức từ sớm. Coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống góp phần hình thành lý tưởng, động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn cho học sinh…

Ðồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, khẳng định: Công tác phát triển ÐV là một trong những nhiệm vụ cấp thiết, trước mắt và lâu dài và là một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vì vậy, BTV Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc xây dựng chương trình, kế hoạch và giải pháp tạo nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp vào Ðảng phải thật cụ thể. Trong chương trình công tác hằng tháng, hằng quý, hằng năm, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị phải đưa công tác tạo nguồn cảm tình Ðảng và kết nạp ÐV gắn với nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Ðồng thời, lấy chỉ tiêu phát triển ÐV làm một trong những điều kiện cơ bản để bình xét thi đua và xếp loại hằng năm tổ chức đảng, các tập thể lãnh đạo và người đứng đầu cơ quan, đơn vị...

Phải nỗ lực hơn nữa

Trong 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, các cấp ủy, tổ chức đảng thành phố đã có nhiều cố gắng, chăm bồi kết nạp được 44.455 ÐV, nâng tổng số ÐV của Ðảng bộ thành phố lên 55.064 ÐV. Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ÐV, thành phố đã xóa được tình trạng ấp “trắng” ÐV và khắc phục được tình trạng chi bộ sinh hoạt ghép ở chi bộ ấp vùng có đông đồng bào theo đạo và đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nhất là các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

Ðể tiếp tục làm tốt công tác phát triển ÐV, cuối năm 2022, BTV Thành ủy Cần Thơ đã ban hành Chương trình số 50 thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Ðảng (khóa XIII) “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ ÐV trong giai đoạn mới”. Chương trình xác định đến năm 2030, mỗi năm thành phố phấn đấu kết nạp ÐV đạt từ 3%-4% tổng số ÐV (tương đương từ 1.600-2.200 ÐV/năm). Ðây là nhiệm vụ và thử thách không nhỏ đối với nhiều cấp ủy, tổ chức đảng.

Ông Tống Huy Hoàng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Ô Môn, cho rằng, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của thành phố chính là cơ sở “dẫn đường” để các cấp ủy đảng trong quận vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, tích cực hơn nữa đối với công tác phát triển ÐV. Xác định “Ở đâu có dân thì ở đó có ÐV”, cấp ủy đảng trong quận sẽ nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong công tác phát triển ÐV; xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển ÐV hằng năm và từng nhiệm kỳ; tạo môi trường thuận lợi để quần chúng giác ngộ lý tưởng, có động cơ trong sáng, rèn luyện, phấn đấu vào Ðảng. Lấy kết quả phát triển ÐV làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức đảng và thi đua - khen thưởng hằng năm.

Còn theo ông Huỳnh Minh Truyền, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố thì các chỉ thị, nghị quyết, chương trình về phát triển ÐV đã và đang tạo ra “luồng sinh khí mới” thôi thúc các cấp ủy đảng làm tốt hơn nữa công tác phát triển ÐV. Trước mắt, Ðảng ủy khối chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giác ngộ lý tưởng của Ðảng cho chủ doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp để thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kết nạp ÐV nhiệm kỳ 2020-2025 là 500 ÐV.

Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cần có giải pháp khắc phục và phòng chống hiện tượng “nhạt Ðảng, khô Ðoàn, xa rời chính trị” để ÐVTN và tuổi trẻ có động cơ phấn đấu vào Ðảng đúng đắn. Chị Lư Thị Ngọc Anh, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, khẳng định: BTV Thành đoàn sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn thành phố thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong ÐVTN với nhiều phương thức. Quan tâm tổ chức các hoạt động về nguồn, giao lưu, gặp gỡ với nhân chứng lịch sử, tạo điều kiện để ÐVTN tìm hiểu về truyền thống của quê hương, đất nước, thêm tự hào về truyền thống hào hùng của dân tộc. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa nhà trường, địa phương, tổ chức Ðoàn để chủ động phối hợp trong giáo dục lý tưởng cách mạng, nhận thức về Ðảng. Ðịnh hướng lựa chọn, xem xét nguồn đoàn viên ưu tú, có thành tích tiêu biểu trong quá trình học tập, nghiên cứu khoa học và tiêu biểu trong hoạt động xã hội, đặc biệt là đạt các giải thưởng, danh hiệu từ thành phố đến Trung ương, như: danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, giải thưởng “Sao tháng Giêng”, danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”… để giới thiệu bồi dưỡng, kết nạp vào Ðảng.

Theo đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, để làm tốt công tác phát triển ÐV, BTV Thành ủy tập trung chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm, nhất là người đứng đầu, trong lãnh đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng về công tác phát triển ÐV; xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Ðảng; phát huy vai trò của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong việc tham gia công tác phát triển ÐV bằng việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về Ðảng cho đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp; nội dung sinh hoạt phải mang tính chính trị vừa thiết thực, phong phú, hiệu quả và có sức hấp dẫn, lan tỏa thu hút đông đảo quần chúng tham gia; thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, các phong trào thi đua yêu nước, tạo sân chơi lành mạnh nhằm thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên, qua đó phát hiện những nhân tố tích cực, gương người tốt, việc tốt, có tinh thần trách nhiệm, có nguyện vọng vào Ðảng để bồi dưỡng và giới thiệu cho tổ chức đảng xem xét, kết nạp… Chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng, nhất là người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên. Kết nạp ÐV phải coi trọng cả về số lượng và chất lượng, người được kết nạp vào Ðảng phải xứng đáng, tiêu biểu, bảo đảm cả tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Ðiều lệ Ðảng. Ðịnh kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết để đánh giá, rút kinh nghiệm; kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện tốt công tác phát triển ÐV.

Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp thuộc Ðảng bộ TP Cần Thơ đã và đang phấn đấu làm tốt công tác phát triển ÐV, hoàn thành chỉ tiêu mỗi năm kết nạp 1.600-2.200 ÐV theo mục tiêu đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết