02/07/2012 - 22:12

Bổ sung 450 tỉ đồng cho Đề án 911 và Đề án 356

(TTXVN)- Ngày 2-7, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 811/QĐ-TTg về việc bổ sung kinh phí năm 2012 cho Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định, bổ sung 450 tỉ đồng từ nguồn chi sự nghiệp giáo dục đào tạo thuộc ngân sách trung ương năm 2012 đã được Quốc hội quyết định, để triển khai Đề án 911 và Đề án 356 về đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Được biết, Đề án 911 tập trung đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học các ngành mũi nhọn, trọng điểm, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các công trình khoa học công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín, phục vụ thiết thực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và hội nhập quốc tế. Đối tượng tuyển chọn đào tạo tiến sĩ là giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong toàn quốc; nghiên cứu viên của các viện nghiên cứu khoa học; sinh viên mới tốt nghiệp đại học hoặc thạc sĩ đạt từ loại khá trở lên; những người có năng lực và trình độ chuyên môn giỏi đang làm việc tại các đơn vị ngoài nhà trường, có nguyện vọng và cam kết trở thành giảng viên đại học, cao đẳng sau khi được đào tạo, có độ tuổi không quá 45 tuổi. Đặc biệt, ưu tiên đào tạo trình độ tiến sĩ đối với giảng viên các trường đại học, đặc biệt là các trường đại học trọng điểm, các trường đại học xuất sắc...

Chia sẻ bài viết