04/01/2023 - 21:05

Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ tập huấn cán bộ năm 2023

(CT) - Ngày 4-1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố khai mạc tập huấn cán bộ năm 2023, với sự tham gia của 106 cán bộ các cơ quan, đơn vị.

Từ ngày 4 đến 6-1, các cán bộ được tập huấn những nội dung: thống nhất các nội dung, phương pháp soạn thảo văn kiện tác chiến các cấp; những thay đổi, bổ sung ký hiệu quân sự; công tác đảm bảo an toàn trong kiểm tra, diễn tập có đạn hơi, đạn thật và thuốc nổ; tổ chức, phương pháp một buổi thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh đội ngũ từng người không có súng của cán bộ đại đội… Bên cạnh đó, các cán bộ thống nhất một số nội dung của công tác Ðảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ; công tác thi đua, khen thưởng.

Lớp tập huấn nhằm thống nhất trong toàn lực lượng vũ trang thành phố về công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật cho cán bộ các cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần nâng cao kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2023.

PHẠM TRUNG

 

 

Chia sẻ bài viết