29/01/2019 - 21:50

Bí thư Thành ủy giao nhiệm vụ thực hiện các nội dung Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

(CT)- Chiều 29-1, đồng chí Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ thực hiện các nội dung do Tiểu ban Kinh tế - Xã hội (KT-XH) Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng giao cho TP Cần Thơ.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy phát biểu giao nhiệm vụ cho các sở, ngành thành phố. 

Theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Tiểu ban KT-XH đã giao TP Cần Thơ nghiên cứu các nhiệm vụ: Đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển đổi mới cơ chế phát triển vùng giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; đánh giá việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn 2021-2030, Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tại cuộc họp, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành thành phố thảo luận thống nhất tiến độ thực hiện nhiệm vụ cụ thể là: Trước ngày 16-2-2019, xây dựng xong đề cương chi tiết; trước ngày 28-2-2019 hoàn thành đề cương chi tiết; trước ngày 6-3-2019 Thường trực Thành ủy cho ý kiến vào Đề cương chi tiết; trước ngày 20-6-2019 hoàn thành báo cáo đầy đủ trình Thường trực Thành ủy; trước ngày 30-6-2019 hoàn thành Báo cáo gửi Tổ Biên tập Trung ương…

Phát biểu giao nhiệm vụ tại cuộc họp, đồng chí Trần Quốc Trung lưu ý lãnh đạo các sở, ngành thành phố cần nghiên cứu đánh giá TP Cần Thơ với vai trò là đô thị trung tâm vùng ĐBSCL đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển, đổi mới cơ chế phát triển vùng ĐBSCL và việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Cần nêu rõ những yếu tố tích cực và hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển có tác động đến TP Cần Thơ. Trên cơ sở đó kiến nghị mục tiêu, nhiệm vụ của giai đoạn tới. Bí thư Thành ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thành phố thực hiện nhiệm vụ đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết