06/08/2020 - 18:56

Bế mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X 

(CT) - Sau gần 3 ngày làm việc, chiều 6-8, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ Quân khu 9 (QK9) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế mạc.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân khu 9 nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt ĐH.

Trong phiên bế mạc, đại diện các tổ chức quần chúng phát biểu chúc mừng ĐH, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy QK9 giao nhiệm vụ cho các tổ chức quần chúng. ĐH thảo luận đóng góp dự thảo các văn kiện ĐH lần thứ XIII của Đảng, ĐH Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI. Ban Chấp hành Đảng bộ QK9 khóa X và Đoàn đại biểu dự ĐH Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI ra mắt ĐH.

Các đại biểu đã biểu quyết thống nhất Nghị quyết ĐH, xác định phương hướng, mục tiêu của nhiệm kỳ 2020-2025 là quán triệt, thực hiện nhiêm túc Nghị quyết ĐH Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X. Xây dựng Đảng bộ QK9 trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu vững mạnh toàn diện, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tiếp tục đổi mới, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, trình độ sẵn sàng chiến đấu của LLVT Quân khu; bảo đảm tốt các mặt công tác hậu cần, tài chính và công tác kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Xây dựng các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, bảo đảm đủ sức lãnh đạo hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong giai đoạn mới. Thực hiện nghiêm và hiệu quả các đột phá của Quân ủy Trung ương và Đảng bộ QK9 là: Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; nâng cao chất lượng huấn luyện, đào tạo; tăng cường xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Đảng bộ QK9 đã xác định các nhóm chỉ tiêu chủ yếu thực hiện trong nhiệm kỳ, như: xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đạt từ 1,2%-1,4% dân số, 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã được đào tạo đúng theo quy định; hằng năm hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng; 100% Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã có trụ sở làm việc khang trang; lãi thu từ tăng gia sản xuất, dịch vụ hậu cần đạt từ 1,5-2 triệu đồng/người/năm…

Tin, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết