23/01/2008 - 08:42

Từ ngày 25-1-2008

Bắt đầu bán bảo hiểm y tế tự nguyện

(CT)- Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ, cho biết: Từ ngày 25-1-2008, Bảo hiểm Xã hội TP Cần Thơ sẽ bán bảo hiểm y tế tự nguyện (BHYT TN) cho người dân thành phố. Người dân có nhu cầu mua BHYT TN liên hệ với đại lý thu tại phường, xã, thị trấn. Việc phát hành thẻ BHYT TN lần này sẽ thực hiện theo Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT BYT - BTC của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính không có các điều kiện kèm theo, mọi người dân có nhu cầu mua BHYT TN đều được giải quyết. Thời điểm bán BHYT TN sẽ được tổ chức vào các ngày từ 25 đến cuối mỗi tháng.

Mức bán BHYT TN được quy định cụ thể như sau: Khu vực thành thị: 320.000 đồng/người/năm; khu vực nông thôn: 240.000 đồng/người/năm; đối với học sinh-sinh viên đang theo học tại các trường tham gia BHYT TN: khu vực nông thôn: 100.000 đồng/người/năm, khu vực thành thị: 120.000 đồng/người/năm.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Minh, những người đã đăng ký mua BHYT TN theo hình thức hộ gia đình trước đây chưa được phát thẻ thì sẽ được tính lại theo hình thức mua lẻ theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2007/TTLT BYT - BTC. Theo đó, đối với hộ gia đình có 100% thành viên tham gia BHYT TN thì thành viên thứ 2 được giảm 10% trên mệnh giá thẻ và từ thành viên thứ 3 trở đi sẽ được giảm 20% trên mệnh giá thẻ.

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết