12/12/2016 - 09:36

Bảo hiểm Xã hội quận Cái Răng: Tạo chuyển biến tích cực trong công tác thu bảo hiểm

Hơn 4 năm qua, kể từ sau kiểm điểm theo NQTW4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4), Chi bộ và lãnh đạo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) quận Cái Răng đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục khuyết điểm, tạo sự chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nổi bật là tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu bảo hiểm; phối hợp với các ngành, các phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và khai thác nguồn thu BHXH trong các doanh nghiệp. Nhờ vậy, hằng năm, công tác thu bảo hiểm của đơn vị vượt chỉ tiêu được giao.

Chi bộ BHXH quận Cái Răng có 9 đảng viên. Chi bộ có nhiệm vụ lãnh đạo đơn vị quản lý thu chi BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn quận được BHXH thành phố phân cấp, giao kế hoạch. Đồng chí Tô Thị Nga, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc BHXH quận, cho biết: Trước đây, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị chưa sâu sát cơ sở và chưa phối hợp chặt chẽ với các ngành của quận, các phường trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm; chưa thực hiện tốt công tác tham mưu Quận ủy, UBND quận trên lĩnh vực bảo hiểm. Đây là một trong những hạn chế, khuyết điểm được Chi bộ và lãnh đạo cơ quan phân tích chỉ ra trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, diễn ra cuối năm 2012.

Cán bộ, công chức Phòng Quản lý thu Bảo hiểm Xã hội quận Cái Răng họp bàn kế hoạch thu bảo hiểm y tế năm 2017.

Theo đồng chí Tô Thị Nga, sau kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ chỉ đạo đơn vị thường xuyên tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thu BHYT. Điển hình như tham mưu ban hành công văn thu BHYT trong học sinh; ban hành công văn thu BHYT hộ gia đình bảo đảm độ bao phủ; ban hành các quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện bảo hiểm trong các doanh nghiệp; ban hành quyết định giao chỉ tiêu phát triển BHYT cho các phường hàng năm… Chi bộ đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với Đài Truyền thanh quận xây dựng chuyên mục về bảo hiểm tuyên truyền về chính sách BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Luật BHXH, phát vào ngày thứ Năm hằng tuần. Đồng thời, phối hợp với Đảng ủy, UBND các phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT hộ gia đình.

Sau kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ cũng đã chỉ đạo đơn vị phối hợp với các ngành như: Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra Nhà nước, Chi cục Thuế, Liên đoàn Lao động quận… tiến hành kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động trong các doanh nghiệp. Tính từ năm 2013 đến nay, mỗi năm cơ quan BHXH quận phối hợp với các ngành kiểm tra hơn 30 doanh nghiệp trên địa bàn quận. Anh Nguyễn Chánh Đức, chuyên viên thu BHXH bắt buộc, nói: "Qua kiểm tra, chúng tôi đã yêu cầu nhiều chủ doanh nghiệp quan tâm thực hiện việc đăng nộp các loại bảo hiểm cho người lao động đúng luật và không để nợ đọng". Nhờ tăng cường phối hợp kiểm tra, 4 năm qua, trên địa bàn quận đã hạn chế tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Hiện nay, tỷ lệ nợ đọng bảo hiểm chỉ chiếm 3% trên tổng số thu (mức cho phép 5%); số lượng doanh nghiệp đóng bảo hiểm từ 180 doanh nghiệp năm 2012 tăng lên 320 doanh nghiệp năm 2016.

Sau kiểm điểm theo NQTW4, chi ủy và lãnh đạo đơn vị chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thường xuyên đi cơ sở, phối hợp với các phường tuyên truyền, vận động hộ gia đình tham gia BHYT. Chị Nguyễn Thị Sao Ly, chuyên viên Phòng Quản lý thu, nói: "Tôi được giao phụ trách địa bàn phường Ba Láng. Mỗi tuần tôi sắp xếp công việc cơ quan, dành thời gian đến phường từ 2-3 lần để phối hợp với đại lý thu và các ban, ngành, đoàn thể phường đến từng hộ phát tờ bướm, tờ rơi và tuyên truyền, vận động, giúp nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của chính sách BHYT và việc tham gia BHYT hộ gia đình. Qua đó, góp phần thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của phường hằng năm đạt tỷ lệ được giao; riêng năm 2016, đạt tỷ lệ hơn 78% dân số". Hầu hết các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của đơn vị đều tích cực bám sát cơ sở, phối hợp tuyên truyền, vận động, góp phần thực hiện chỉ tiêu độ bao phủ BHYT của quận năm 2016 đạt 77,5% dân số. Bên cạnh đó, nhằm tạo niềm tin cho nhân dân trong tham gia độ bao phủ BHYT, chi bộ và lãnh đạo cơ quan BHXH quận Cái Răng chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức đơn vị đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người dân đến làm các thủ tục hưởng chính sách BHYT. Anh Nguyễn Văn Sinh Em, người dân ở phường Thường Thạnh, đang làm thủ tục hưởng chính sách BHYT tại cơ quan BHXH quận, nói: "Cán bộ BHXH quận hướng dẫn thủ tục chu đáo và giải quyết nhanh chóng, chúng tôi rất hài lòng".

Theo đồng chí Tô Thị Nga, nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, hằng năm, công tác thu của BHXH quận Cái Răng luôn đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Đồng thời, sau kiểm điểm theo NQTW4, Chi bộ đã triển khai thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng nên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức chấp hành nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chi bộ không có đảng viên vi phạm; nội bộ đoàn kết, thống nhất hơn - đây là mấu chốt để chi bộ đạt trong sạch vững mạnh nhiều năm liền.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết