23/06/2022 - 08:20

Bàn giải pháp chuyển đổi số ngành Tài nguyên và Môi trường

(CT) - Ngày 22-6, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyển đổi số ngành TN&MT và vai trò của nền tảng quy hoạch không gian đối với chuyển đổi số theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các quận, huyện.

Xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, là yêu cầu tất yếu khách quan; là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng, vừa cấp bách, vừa lâu dài của ngành, Sở TN&MT TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số ngành TN&MT thành phố đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 và kế hoạch về chuyển đổi số ngành TN&MT thành phố Cần Thơ năm 2022 với nội dung bám sát mục tiêu, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân, đơn vị thuộc Sở. Đồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Sở. Thời gian qua, ngành TN&MT thành phố bước đầu đạt được một số kết quả nhất định trong thực hiện chuyển đổi số. Đơn cử, đã thí điểm triển khai thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký quận Cái Răng; đã triển khai 51 thủ tục hành chính áp dụng mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công thành phố, trong đó có 31 thủ tục hành chính được tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; tỷ lệ xử lý văn bản đến trên môi trường mạng đạt 100%. Sở đã phối hợp Cục Công nghệ thông tin Bộ TN&MT triển khai việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu về đất đai; hoàn thành hạng mục công việc chuyển đổi, chuẩn hóa dữ liệu nền GIS của 25 lớp dữ liệu (trong đó Sở TN&MT 16 lớp); đã xây dựng, hoàn thiện Cổng dữ liệu nền tảng quy hoạch không gian thành phố đang vận hành thử nghiệm... 

Tại hội thảo, các chuyên gia chuyên ngành công nghệ thông tin trình bày vai trò của nền tảng quy hoạch không gian đối với chuyển đổi số; quá trình xây dựng nền tảng quy hoạch không gian TP Cần Thơ và demo sản phẩm; quá trình chuyển đổi số và tích hợp cơ sở dữ liệu đất đai TP Cần Thơ vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia... 

L. MẪN

Chia sẻ bài viết