22/03/2020 - 07:01

Bài thơ mắc võng 

NGUYỄN TẤN TUẤN

 

Tôi về mắc võng câu thơ

Neo thời gian giữa đôi bờ hoa niên

Bế bồng qua mấy thệ nguyền

Áo em còn có trinh nguyên tuổi rằm?

 

À ơi... mắc võng trăm năm

Đôi bàn tay mỏi. Ai cầm ngày xưa?

Thêm một bước có là thừa?

Quay về lại nhớ nhịp đưa võng đời

 

Em giờ mắc võng trong tôi

Còn tôi mắc võng giữa lời thế nhân

Trăng xưa rụng bến sông rằm

Tôi - em mắc giữa lũng trầm lời ru.

Chia sẻ bài viết