13/05/2017 - 16:56

APEC 2017: Tiếp tục các cuộc họp của Nhóm công tác phát triển nguồn nhân lực

Ngày 13-5, các cuộc họp liên quan trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp (SOM-2) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tiếp tục diễn ra tại Hà Nội.

Trong ngày diễn ra các cuộc họp: Tiểu ban về tiêu chuẩn và hợp chuẩn (SCSC) Hội nghị lần thứ 6 của Diễn đàn hợp tác an toàn thực phẩm (FSCF); Hội nghị mạng lưới các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC); Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI): Nhóm bạn của Chủ tịch về thuận lợi hóa thương mại; Ủy ban Thương mại và Đầu tư (CTI): Bạn của chủ tịch (FotC) về FTAAP; Bạn của Chủ tịch (FotC) về Đô thị hóa - Hội thảo về việc xây dựng phương pháp đo đạc và nhận thức tính bền vững của các thành phố trong khu vực APEC; Đào tạo quản lý dự án.

Cùng ngày tiếp tục các cuộc họp của Nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực (HRDWG): Hội thảo về "Kết nối Giáo dục và Khởi nghiệp: Thanh niên, Phụ nữ và Vận động viên"; Mạng lưới giáo dục (HRDWG EDNET); Họp chuẩn bị cho Đối thoại chính sách cao cấp về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số; Hội thảo nâng cao nhận thức và hợp tác khu vực về kỹ năng, năng lực làm việc trong khu vực APEC.

Qua 28 năm hình thành và phát triển kể từ năm 1989, APEC tiếp tục khẳng định vai trò là cơ chế hợp tác, liên kết kinh tế hàng đầu ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập trung vào 3 trụ cột hợp tác chính: Tự do hóa thương mại và đầu tư; Thuận lợi hóa kinh doanh; Hợp tác kinh tế-kỹ thuật.

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP (TTXVN)

Chia sẻ bài viết