20/02/2017 - 09:52

Đảng bộ TP Cần Thơ

77,56% đảng viên học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

(CT)- Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, đến nay, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đã tổ chức 216 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho 34.801 đảng viên, đạt tỷ lệ 77,56% so với tổng số đảng viên của Đảng bộ thành phố. Cụ thể, có 13/17 đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho đảng viên; 4 đảng bộ trực thuộc Thành ủy chưa hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là: Đảng bộ quận Ninh Kiều, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố, Đảng bộ Trường Đại học Cần Thơ, Đảng bộ Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 2-2017, các cấp ủy đảng trong thành phố sẽ hoàn thành việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cho đảng viên.

PHƯƠNG THẢO

Chia sẻ bài viết