13/11/2017 - 21:51

6,83 tỉ đồng hỗ trợ thí điểm củng cố phát triển các hợp tác xã vùng ĐBSCL

(CT)- Triển khai Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 21-3-2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Thí điểm hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã (HTX) kiểu mới tại vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020” (Đề án), các tỉnh vùng ĐBSCL đã bố trí 6,83 tỉ đồng để hỗ trợ thí điểm củng cố phát triển các HTX. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lựa chọn được 156 HTX, 19 tổ hợp tác đạt tiêu chí để tham gia chương trình thí điểm; xây dựng được 4 dự án thí điểm phát triển liên kết xây dựng cánh đồng lớn về lúa gạo, bưởi da xanh, tôm, lúa với sự tham gia của các doanh nghiệp. Có 100% các HTX thí điểm đã hoàn thành việc xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, trong đó 95% cán bộ các HTX thí điểm được tập huấn, hoàn thành 11/13 lớp bồi dưỡng kế toán HTX…

Tuy nhiên, việc triển khai Đề án cũng gặp nhiều khó khăn do các HTX tham gia thí điểm có số lượng thành viên và vốn góp ít, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực nội tại còn hạn chế; năng lực tư vấn của cán bộ quản lý HTX còn hạn chế nên hoạt động tư vấn chưa đạt kết quả như mong muốn; một số địa phương tổ chức triển khai còn chậm, nguồn kinh phí hỗ trợ xây dựng mô hình theo Quyết định số 445/QĐ-TTg chưa rõ ràng nên không có kinh phí để thực hiện…

M.H

Chia sẻ bài viết