16/05/2021 - 19:13

190 huyện đạt chuẩn nông thôn mới 

(CT) - Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến cuối tháng 4-2021, cả nước có 5.248/8.267 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), đạt 63,48% và tăng 55 xã so với tháng trước. Bên cạnh đó, 305 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 24 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; bình quân cả nước đạt 16,68 tiêu chí/xã. Có 190/664 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 10 huyện so với tháng trước. Thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), cả nước đã có 4.733 sản phẩm (tăng 264 sản phẩm so với tháng trước) đạt 3 sao trở lên, vượt 18,3% kế hoạch năm.

Diện mạo vùng nông thôn thay đổi rõ rệt sau 10 năm xây dựng NTM. Ảnh chụp đoạn đường giao thông tại huyện NTM Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: T. TRINH

Diện mạo vùng nông thôn thay đổi rõ rệt sau 10 năm xây dựng NTM. Ảnh chụp đoạn đường giao thông tại huyện NTM Thới Lai, TP Cần Thơ. Ảnh: T. TRINH

Năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phấn đấu có 70% số xã đạt chuẩn NTM và 200 huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Bộ tiếp tục đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng các tiêu chí. Đồng thời, triển khai chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; tiếp tục hoàn thiện dự thảo khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách và văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn các địa phương tiếp tục triển khai và tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2021...

KIM PHÚC

Chia sẻ bài viết