13/03/2019 - 16:09

100% xã hoàn thành tiêu chí giáo dục và đào tạo

(CT)- Thực hiện tiêu chí số 14 về giáo dục và đào tạo trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, công tác phát triển giáo dục ở nông thôn được thành phố đặc biệt quan tâm thông qua việc đầu tư mạng lưới trường lớp và xây dựng các trường đạt chuẩn, các phòng chức năng, dụng cụ dạy và học đáp ứng yêu cầu nâng cao trình độ dân trí cho dân cư nông thôn.

Hiện 36/36 xã thuộc 4 huyện (Thới Lai, Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh) của thành phố đều đạt chuẩn phổ cập giáo dục theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học THPT, bổ túc THPT, trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp nghề đạt trên 80%. Các huyện tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục tạo được chuyển biến tích cực phục vụ cho việc dạy và học tại địa phương. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm chỉ đạo đạt hiệu quả; phong trào xây dựng xã hội học tập, công tác xã hội hóa giáo dục góp phần giải quyết khó khăn về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học từ đó thúc đẩy sự nghiệp giáo dục phát triển... Kết quả này đưa tổng số xã đạt tiêu chí 14 của thành phố lên 36/36 xã.

QUẾ LIM

Chia sẻ bài viết