08/10/2018 - 14:42

10 năm Chiến lược Biển Việt Nam: Nhiều kết quả đáng ghi nhận 

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược Biển Việt Nam (2007-2017), 5 lĩnh vực ưu tiên phát triển là khai thác và chế biến hải sản; phát triển kinh tế hàng hải; phát triển du lịch và nghỉ dưỡng biển; tăng xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp; khai thác, chế biến dầu khí đã đạt một số kết quả nhất định. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết