14/04/2024 - 20:19

“Xin chào AI” 

Là sách của tác giả Nguyễn Thúy Uyên Phương, NXB Trẻ phát hành, giúp các em nhỏ tìm hiểu về trí tuệ nhân tạo (AI), thông qua trò chơi và hoạt động trải nghiệm.

Sách gồm 3 chương, trong đó phần đầu giới thiệu khái niệm trí tuệ nhân tạo, giải thích lý do AI đạt đến sự thông minh, làm thế nào để phân biệt AI với các ứng dụng khác. Chương hai có các hoạt động giúp trẻ khám phá công nghệ, thông qua âm nhạc, nghệ thuật, văn hóa, ngôn ngữ. Từ đó, tác phẩm giúp phát triển tư duy sáng tạo, trí tưởng tượng, kỹ năng xã hội, tranh biện ở nhiều lứa tuổi. Trong phần cuối, tác giả tìm hiểu ChatGPT, hướng dẫn cách tư duy sáng tạo với phần mềm, đồng thời đưa ra giải pháp để độc giả bảo vệ mình khỏi những rủi ro khi sử dụng Chat GPT và các ứng dụng trên Internet.

Sách có nhiều mã QR để truy cập trang tư liệu gồm nhiều ứng dụng dưới hình thức trò chơi. Ðiển hình, độc giả có thể tạo ra câu chuyện với những nhân vật hoạt hình thông qua phần mềm Scroobly. Qua đó, trẻ em hiểu về AI như công cụ để biểu đạt và sáng tạo, rèn luyện kỹ năng quan sát, trình bày vấn đề.

SƠN THỦY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
Xin chào AI