16/03/2023 - 20:31

Ðiều tra dư luận xã hội về thực trạng đời song và trình độ học vấn, nghề nghiệp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động

(CT) - Ngày 16-3-2023, LÐLÐ TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch điều tra dư luận xã hội đánh giá tình hình thực trạng đời sống và trình độ học vấn, nghề nghiệp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLÐ) tại TP Cần Thơ. Ông Ðoàn Văn Dũng, Phó Chủ tịch LÐLÐ thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các thành viên tiểu ban tuyên truyền, 13 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 2 công đoàn cơ sở doanh nghiệp trực thuộc LÐLÐ thành phố được Ban Tuyên giáo Nữ công LÐLÐ thành phố hướng dẫn thực hiện kế hoạch điều tra dư luận xã hội, gửi mẫu phiếu xin ý kiến (khảo sát)…

Theo kế hoạch, điều tra dư luận xã hội được thực hiện thông qua hình thức gửi “Phiếu xin ý kiến” đến đoàn viên, CNVCLÐ tại Công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn TP Cần Thơ. Tổng số phiếu điều tra cá nhân là 1.000 phiếu; trong đó, 700 phiếu dành cho đoàn viên, người lao động thuộc công đoàn cơ sở khu vực ngoài Nhà nước, 300 phiếu dành cho cán bộ, CNVCLÐ thuộc công đoàn cơ sở các đơn vị hành chính sự nghiệp. Nội dung điều tra dư luận xã hội tập trung đánh giá mức độ hài lòng về đời sống tinh thần của công nhân, người lao động tại TP Cần Thơ hiện nay, làm cơ sở đối chiếu, so sánh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội X Công đoàn TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2018-2023. Từ đó, xây dựng Nghị quyết Ðại hội XI Công đoàn TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2023-2028 sát hợp thực tế.

Hồng Vân

 

Chia sẻ bài viết