08/10/2020 - 20:13

Ðề nghị xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng không phép

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thông tin biện pháp xử lý đối với các trường hợp xây dựng không phép trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Theo báo cáo kết quả quản lý trật tự đô thị trên địa bàn quận Bình Thủy, trong 6 tháng đầu năm 2020, đã kiểm tra 458 trường hợp. Qua kiểm tra, phát hiện 111 trường hợp xây dựng không đúng quy định, bao gồm: 20 trường hợp xây dựng vi phạm trên đất ở, 91 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp, đất lấn chiếm. Tổng số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành là 16 quyết định, với số tiền phạt 343 triệu đồng, số quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã ban hành là 8 quyết định.

Từ năm 2019 đến nay, trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, UBND quận Bình Thủy và UBND các phường đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 38 công trình vi phạm, đã lập biên bản vi phạm hành chính gửi đến Sở Xây dựng và Sở Tư pháp thẩm định. Qua thẩm định, có 2 trường hợp đủ điều kiện trình Chủ tịch UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm thuộc lĩnh vực xây dựng theo Nghị định số 139/2017/NÐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Các trường hợp còn lại, Sở Xây dựng và Sở Tư pháp đã yêu cầu UBND quận Bình Thủy tổ chức xác minh hành vi, tình tiết vụ việc và xử lý đối với các trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp và trên đất không được phép xây dựng theo Nghị định số 91/2019/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các nghị định khác có liên quan.

Hướng xử lý các công trình vi phạm: Các trường hợp đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, UBND quận Bình Thủy chỉ đạo UBND các phường tiếp tục vận động đối tượng tự tháo dỡ công trình vi phạm, nếu không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định. Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở hỗ trợ UBND các phường và UBND quận Bình Thủy trong tổ chức cưỡng chế các công trình vi phạm theo đúng quy định. Các trường hợp Sở Xây dựng và Sở Tư pháp đã thẩm định và đề nghị UBND quận Bình Thủy xử lý theo quy định tại Nghị định số 91/2019/NÐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai và các nghị định khác có liên quan, UBND quận Bình Thủy tiếp tục thực hiện theo thẩm quyền.

Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở phối hợp UBND quận Bình Thủy và UBND các phường tiếp tục tăng cường kiểm tra trật tự xây dựng theo thẩm quyền trên địa bàn quận Bình Thủy, đặc biệt lưu ý tuyến đường Võ Văn Kiệt.

Chia sẻ bài viết