25/02/2021 - 14:27

Ðề nghị xem xét, điều chỉnh tăng giá bồi thường

Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh tăng giá bồi thường thiệt hại đối với dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn và thông tin về vị trí bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án này. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án kè chống sạt lở, xâm nhập mặn, ứng phó biến đổi khí hậu khu vực rạch Cái Sơn, do Chi cục Thủy lợi, thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, dài 2,8km, đi qua địa bàn quận Ninh Kiều và quận Bình Thủy, có tổng vốn đầu tư khoảng 314 tỷ đồng. Các đơn vị chức năng đã thực hiện xong công tác kiểm kê, trên toàn tuyến có 236 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, có 43 hộ được hưởng chính sách tái định cư. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm kê, nhiều hộ có đất bị ảnh hưởng cặp sông, rạch không đủ điều kiện để bồi thường, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương hỗ trợ 60% giá trị bồi thường về đất theo hiện trạng sử dụng đất.

Về giá bồi thường, các ý kiến phản ánh của cử tri đã được Hội đồng bồi thường dự án, Chi cục Thủy lợi và địa phương trả lời, thông tin đến người dân bị ảnh hưởng tại các cuộc họp triển khai phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư của dự án tại địa phương. Thời gian tới, UBND thành phố yêu cầu Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án, UBND quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy và chủ đầu tư tiếp tục xem xét kiến nghị chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng để kịp thời giải quyết theo quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết.

Chia sẻ bài viết