27/07/2020 - 21:41

Ðề nghị tiếp tục xây dựng hệ thống đê bao thủy lợi

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh đề nghị tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp của thành phố. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HÐND ngày 6-10-2017 của HÐND thành phố, UBND thành phố đã ban hành Quyết định phê duyệt quy hoạch xây dựng, củng cố hệ thống thủy lợi khu vực sản xuất nông nghiệp thành phố giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030, đạt được những kết quả tích cực.

Trong đó, đã thực hiện xây dựng và đưa vào quản lý, khai thác 15 công trình hệ thống đê bao, bờ bao theo kênh trục, kênh cấp 1, với tổng kinh phí thực hiện trên 143 tỉ đồng. Ðồng thời, thực hiện nạo vét 2 trục kênh cấp 1 và 28 hệ thống đê bao, bờ bao theo kênh trục, kênh cấp 2, với tổng kinh phí thực hiện trên 287 tỉ đồng. Trong đó, đối với địa bàn huyện Vĩnh Thạnh, đã thực hiện và đưa vào quản lý, khai thác 18 công trình, với tổng kinh phí đầu tư 135 tỉ đồng. Theo kế hoạch, trong năm 2020 sẽ tiếp tục thực hiện nâng cấp hệ thống đê bao, bờ bao kênh cấp 2 đối với 10 công trình, với tổng kinh phí trên 32 tỉ đồng. Ðối với địa bàn huyện Vĩnh Thạnh dự kiến sẽ thực hiện nạo vét kênh E2 (từ kênh Ðòn Dong đến kênh Ranh An Giang).

Trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục tranh thủ các nguồn vốn để thực hiện các dự án, công trình còn lại theo quy hoạch đã được phê duyệt.

 

Chia sẻ bài viết