15/09/2020 - 19:11

Ðề nghị tiếp tục đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn mới

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng cho các xã nông thôn mới. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố như sau:

Thời gian qua, cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xây dựng nông thôn mới luôn được thành phố, các địa phương và nhân dân quan tâm thực hiện. Từ đó, từng bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đáp ứng nhu cầu và phục vụ cho sản xuất của người dân địa phương; giao thông đến các địa phương thuận tiện hơn, đi lại dễ dàng. Ðồng thời, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các hộ nghèo và gia đình chính sách được hỗ trợ nhà ở, cải thiện cuộc sống,…

Hằng năm, UBND các huyện đã đầu tư xây dựng cầu, đường giao thông tuyến huyện nối với các xã; tranh thủ các nguồn vốn của thành phố, của huyện xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng cầu, đường liên ấp. Ðồng thời, vận động nhân dân với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” nhằm xây dựng cầu, đường để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển, lưu thông hàng hóa và đi lại; nâng cao dân trí, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Kết quả, đến nay, toàn thành phố đã có 36/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới…

Ðiều đáng ghi nhận là quá trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, trên địa bàn thành phố không nợ đọng trong xây dựng cơ bản. Hiện nay, Ban Chỉ đạo thành phố thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Chia sẻ bài viết