09/07/2020 - 21:48

Ðề nghị thực hiện tốt việc khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh một số cơ sở y tế có thông báo khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) vào ngày nghỉ, nhưng người dân đến khám bệnh thì không có cán bộ y tế. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 27 cơ sở y tế ký hợp đồng với Bảo hiểm xã hội thành phố tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật. Qua đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều người có thẻ BHYT đến khám bệnh được hưởng quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế có đăng ký thực hiện.

Tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri, UBND thành phố đã có văn bản gởi Sở Y tế rà soát, yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố có đăng ký khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh, như: xây dựng kế hoạch khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ theo hướng dẫn của Bộ Y tế; đảm bảo cho người có thẻ BHYT được hưởng đầy đủ các quyền lợi, chế độ khám, chữa bệnh BHYT; chịu trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, tài chính, điều kiện chuyên môn, đảm bảo duy trì liên tục việc thực hiện khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật.

Thời gian tới, để kịp thời chấn chỉnh, nhắc nhở cơ sở y tế có thông báo khám, chữa bệnh BHYT ngày nghỉ, thứ bảy, chủ nhật nhưng thực hiện chưa tốt, UBND thành phố đề nghị cử tri cung cấp thông tin cụ thể để các cơ quan chức năng xem xét xử lý, hạn chế tình trạng nhắc nhở chung, ảnh hưởng đến các đơn vị triển khai thực hiện tốt.

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
chữa bệnh