25/08/2020 - 19:53

Ðề nghị thực hiện tốt Ðề án khai thác quỹ đất

Ðại biểau HÐND thành phố đề nghị thực hiện tốt Ðề án khai thác quỹ đất để phục vụ yêu cầu tái định cư, chỉnh trang đô thị. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) thành phố như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ Ðề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017-2021 khu đô thị mới Võ Văn Kiệt (giai đoạn 1, diện tích 35ha). Kết quả, đã  tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân theo quyết định phê duyệt kinh phí 211/281 trường hợp, với số tiền khoảng 125,5 tỉ đồng, tương đương 9,12ha. 

Ðồng thời, tiếp tục rà soát cơ sở pháp lý, thủ tục đất đai đối với khu đất vòng xoay cồn Cái Khế để thực hiện dự án tháp du lịch; đối với bến tàu khách tổng hợp Cần Thơ để tham mưu UBND thành phố lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định; tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại các dự án trọng điểm của thành phố… Ngoài ra, Sở TN&MT tiếp tục quản lý 39 khu đất công, diện tích khoảng 94,78ha. Hiện nay, Sở đang lập phương án khai thác các khu đất này phù hợp theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt để tạo nguồn thu cho ngân sách trong thời gian tới.

Nhìn chung, công tác quản lý và khai thác quỹ đất thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HÐND, UBND thành phố. Các sở, ban, ngành, địa phương tích cực hỗ trợ, phối hợp tốt với Sở TN&MT, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước khoảng 1.257 tỉ đồng từ việc đấu giá quyền sử dụng đất, đấu giá cho thuê đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất... Ðồng thời, chủ động trong công tác giới thiệu vị trí đất với nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư, giúp nhà đầu tư tiết kiệm được chi phí và thời gian, tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, phát huy nhanh chóng thành quả của hoạt động đầu tư.

 

Chia sẻ bài viết