04/06/2023 - 19:36

Ðề nghị thực hiện chế độ, chính sách

Cử tri huyện Thới Lai đề nghị sớm thực hiện chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định tại Nghị quyết số 12/2021/NQ-HÐND của HÐND thành phố. Nội dung trả lời của Công an TP Cần Thơ như sau:

Ngày 8-12-2021, HÐND thành phố ban hành Nghị quyết số 12/2021/NQ-HÐND về quy định mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Ðội trưởng, Ðội phó đội dân phòng thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn TP Cần Thơ. Ngày 12-1-2022, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 08/KII- UBND về thực hiện Nghị quyết số 12/2021/NQ-HÐND. Trên cơ sở đó, Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch số 50 KI CATP-PC07 ngày 10-2-2022 về việc thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 12-1-2022 của UBND thành phố và triển khai thực hiện trong toàn lực lượng.

Trên địa bàn huyện Thới Lai có 13 đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, có 94 Ðội trưởng, 94 Ðội phó đội dân phòng thuộc diện được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HÐND. Ðến tháng 2-2023, 9 đơn vị hành chính cấp xã với 62 ấp đã tổ chức mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Ðội trưởng, Ðội phó đội dân phòng; 4 đơn vị hành chính cấp xã với 32 ấp chưa tổ chức mức hỗ trợ thường xuyên đối với chức danh Ðội trưởng, Ðội phó đội dân phòng. Nguyên nhân là do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thới Lai cấp kinh phí cho các xã, thị trấn trên vào cuối tháng 12 năm 2022 nên chưa kịp làm các thủ tục thanh toán. Ðồng thời, danh sách Ðội trưởng, Ðội phó đội dân phòng đưa vào là các đồng chí kiêm nhiệm Bí thư chi bộ ấp và Trưởng ấp nên không đúng đối tượng theo quy định. Vì vậy, việc tổ chức hỗ trợ đối với các chức danh nêu trên chưa thực hiện kịp thời.

Công an huyện Thới Lai tiếp tục tham mưu UBND huyện chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương làm các thủ tục thanh toán để hỗ trợ chế độ theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-HÐND. Ðồng thời, tham mưu UBND cùng cấp duy trì, củng cố hoạt động của đội dân phòng, thường xuyên hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn tại các địa bàn cơ sở.

Chia sẻ bài viết