07/11/2023 - 20:48

Ðề nghị thông tin thời gian hoàn thành dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố

Cử tri quận Ninh Kiều, quận Cái Răng, quận Bình Thủy tiếp tục đề nghị thành phố thông tin cho cử tri biết thời gian hoàn thành và nguyên nhân chậm tiến độ dự án Bệnh viện Ung bướu thành phố. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Bệnh viện Ung Bướu TP Cần Thơ (quy mô 500 giường) sử dụng vốn vay ODA Hungary với tổng mức đầu tư hơn 1.727 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng của thành phố chiếm 19,34%.

- Khối lượng công việc liên danh nhà thầu đã thực hiện đạt 21,3% tổng giá trị khối lượng tổng thầu EPC. Trong đó: khối lượng phần công việc thiết kế bản vẽ thi công đã hoàn thành; khối lượng phần công việc xây dựng đạt 82%; khối lượng phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,6%; khối lượng phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dụng và không chuyên dụng 0/725,7 tỉ đồng. Hiện nay, phần khối lượng công việc này chưa thực hiện do vướng mắc về điều chỉnh các trang thiết bị.

- Tình hình phân bổ và kế hoạch giải ngân vốn nguồn nước ngoài: Lũy kế kế hoạch vốn bố trí từ khởi công đến thời điểm báo cáo là 1.503.204 triệu đồng (vốn ODA chiếm 84,25% và vốn đối ứng chiếm 15,75%). Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo đạt 22,77%. Kế hoạch phân bổ năm 2023 là 5 tỉ đồng (trong đó vốn ODA: 0 đồng). Chưa có khối lượng giải ngân.

Hiện tại, Hiệp định vay vốn và Hợp đồng tổng thầu EPC đã hết hiệu lực. Sở Y tế đã yêu cầu liên danh nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát, tư vấn quản lý dự án và tư vấn kiểm toán độc lập rà soát xác định giá trị khối lượng công việc đã thực hiện và xác định giá trị khối lượng công việc còn lại của gói thầu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Ðầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp một số khó khăn. Hiện nay, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, Sở Y tế đang từng bước tháo gỡ những khó khăn của dự án để sớm tiếp tục xây dựng và đưa vào sử dụng Bệnh viện Ung Bướu trong thời gian gần nhất.

Chia sẻ bài viết