28/07/2022 - 09:30

Ðề nghị thông tin quy hoạch khu công nghiệp

Cử tri quận Ô Môn đề nghị thành phố thông tin về tiến độ thực hiện quy hoạch khu công nghiệp (quy mô 500ha) tại phường Trường Lạc. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Quy hoạch khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ (quy mô 500ha tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn) được Thủ tướng Chính phủ thống nhất bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ tại Công văn số 156/TTg-CN ngày 4-2-2021. Trên cơ sở công văn này, UBND thành phố đã giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ lập quy hoạch và mời gọi đầu tư đối với khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ.

Hiện nay, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ đang phối hợp các cơ quan chức năng lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ. Dự kiến, sau khi quy hoạch được phê duyệt sẽ tiến hành mời gọi đầu tư vào khu công nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chia sẻ bài viết