31/05/2023 - 18:38

Ðề nghị thống nhất có 1 loại sổ dùng chung khi khám, chữa bệnh

Cử tri quận Ô Môn phản ánh khi đến bệnh viện khám bệnh, người dân phải mua sổ khám bệnh, nhưng không thể dùng sổ của bệnh viện này đến khám bệnh tại bệnh viện khác, gây lãng phí. Cử tri đề nghị cần thống nhất có 1 loại sổ dùng chung, hoặc dùng phần mềm điện tử để thuận tiện hơn cho người dân và ngành Y tế. Nội dung trả lời của Sở Y tế thành phố như sau:

Ngành Y tế xin tiếp thu ý kiến của cử tri. Hiện nay, Sở Y tế đã tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 16-1-2023 về việc triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử giai đoạn 2023-2025. Theo đó, thành phố sẽ triển khai cài đặt phần mềm quản lý sức khỏe người dân tại tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn nhằm kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người dân vào hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và cung cấp dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử đến mỗi người dân, các cơ quan, đơn vị quản lý liên quan để quản lý sử dụng theo phân cấp, phân quyền.

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 326/KH-SYT ngày 1-2-2023 về việc triển khai thí điểm hồ sơ sức khỏe điện tử năm 2023. Theo đó, ngành Y tế sẽ triển khai cài đặt phần mềm quản lý sức khỏe người dân tại 106 cơ sở y tế trực thuộc Sở Y tế (các trạm y tế, trung tâm y tế quận, huyện, bệnh viện đa khoa tuyến quận, huyện; cơ sở khám chữa bệnh tuyến thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố) nhằm kết nối liên thông dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh của người dân vào hệ thống quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và thí điểm cung cấp dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử đến mỗi người dân, các cơ quan, đơn vị quản lý liên quan để quản lý sử dụng theo phân cấp, phân quyền. Hiện nay, Sở Y tế đã công khai kế hoạch trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế để thông báo cho các doanh nghiệp công nghệ thông tin được biết và đăng ký tham gia thí điểm nếu có nhu cầu.

Chia sẻ bài viết