06/02/2023 - 19:33

Ðề nghị tăng số lượng phương tiện đưa khách sang sông

Cử tri quận Thốt Nốt đề nghị niêm yết bảng giá thu phí và tăng số lượng phương tiện phục vụ việc đưa khách sang sông tại bến đò thuộc khu vực Phước Lộc, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt qua huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Bến đò Tân Lộc - Tân Thành là bến đưa khách đối lưu. Hiện tại, phía bờ Tân Lộc, quận Thốt Nốt đã có niêm yết giá đúng quy định theo Quyết định số 03/2018/QÐ-UBND của UBND thành phố về quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà.

Về tăng tần suất số chuyến đò, địa phương đã làm việc với chủ bến yêu cầu thực hiện cam kết tăng tần suất số chuyến đò. Ðồng thời, có văn bản gửi UBND xã Tân Thạnh, huyện Lai Vung, tỉnh Ðồng Tháp về việc nhắc nhở chủ bến thực hiện tăng tần suất số chuyến đò để giảm thời gian chờ đợi của hành khách.

Chia sẻ bài viết