10/01/2021 - 17:16

Ðề nghị tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục học sinh

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc trong tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục học sinh. Nội dung trả lời của Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố như sau:

Thời gian qua, ngành Giáo dục đã tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc tổ chức các hoạt động quản lý, giáo dục học sinh. Trong đó, phối hợp với lực lượng Công an trong công tác trao đổi thông tin; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục; tổ chức các lớp tập huấn; xử lý các vụ việc về an ninh trật tự trường học; phối hợp với Sở Y tế trong công tác tập huấn đội ngũ giáo viên làm công tác y tế trường học; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; phòng ngừa bệnh học đường; công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Ðồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác giáo dục thể chất, giáo dục di sản văn hóa, tuyên truyền, quảng bá du lịch trong trường học, phát triển văn hóa đọc, tuyên truyền, giáo dục chủ quyền biển đảo; phối hợp với Sở Tư pháp trong tuyên truyền giáo dục pháp luật trong trường học, tổ chức học sinh tham gia các cuộc thi do ngành Tư pháp tổ chức. Ngành Giáo dục còn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ trẻ em; tổ chức diễn đàn lắng nghe trẻ em nói; thực hiện công tác xã hội trong trường học; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, giáo dục luật an toàn thông tin, cuộc thi viết thư quốc tế UPU, tổ chức Ngày Hội sách hằng năm;…

Ngành Giáo dục phối hợp với Thành Ðoàn trong công tác tổ chức, quản lý các hoạt động giáo dục của Ðoàn; công tác phát triển tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội trong trường học; phối hợp với Hội Chữ thập đỏ giáo dục lòng nhân ái cho thanh, thiếu niên; nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của thanh thiếu niên trong chăm sóc sức khỏe bản thân, phòng ngừa, ứng phó thiên tai. Ðồng thời, phối hợp với Hội Cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, sinh hoạt những vấn đề thời sự của đất nước, của địa phương; giao lưu với nhân chứng lịch sử; phối hợp với Bảo hiểm Xã hội thành phố tuyên truyền, giáo dục Luật BHYT; mục đích, ý nghĩa, quyền lợi của người tham gia BHYT…

Nhìn chung, nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội và ngành đã tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống nên các cơ sở giáo dục hiện nay có cảnh quan xanh, sạch, đẹp, môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện, an toàn, không có học sinh bị tai nạn thương tích, xâm hại…

Chia sẻ bài viết