30/03/2023 - 20:45

Ðề nghị tăng cường kiểm tra việc khai thác cát trên sông Hậu

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị thành phố chỉ đạo ngành chức năng tăng cường kiểm tra việc khai thác cát trên sông Hậu để hạn chế tình trạng sạt lở bờ sông. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Trên địa bàn quận Bình Thủy trước đây có mỏ cát của Công ty TNHH đầu tư xây dựng Phát Ðạt khai thác cát phía hạ lưu của cồn Sơn. Sở Tài nguyên và Môi trường đã thành lập đoàn thanh tra tại Quyết định số 285/QÐ-STNMT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố. Qua công tác thanh tra, việc khai thác cát trên địa bàn đã đi vào ổn định, khai thác đúng vị trí, chưa phát hiện tình trạng khai thác cát trái phép. Ðến ngày 17-7-2022, giấp phép khai thác cát đã hết hạn khai thác.

Ngoài ra, trong năm 2022, Sở đã phối hợp Công an thành phố và Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác cát trên sông Hậu (3 lượt). Qua công tác thanh tra, kiểm tra, chưa phát hiện vi phạm trong hoạt động khai thác cát.

Chia sẻ bài viết