22/08/2020 - 18:55

Ðề nghị tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư

Ðại biểu HÐND thành phố đề nghị tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư và thu hút, quản lý đầu tư ngoài ngân sách. Nội dung trả lời của Giám đốc Sở Kế hoạch và Ðầu tư (KH&ÐT) thành phố như sau:

- Thời gian qua, công tác xúc tiến đầu tư và thu hút, quản lý đầu tư ngoài ngân sách của thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện có một số khó khăn, vướng mắc, do giữa các luật có một số điểm chưa thống nhất, chưa đồng bộ. Các dự án gặp khó khăn trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng do việc thỏa thuận thu hồi đất, áp giá bồi hoàn chưa được sự đồng thuận của người dân, cơ chế chính sách thay đổi có những trường hợp phải lập lại thủ tục về giải phóng mặt bằng, không có nền tái định cư, dẫn đến việc kéo dài dự án.

Bên cạnh đó, năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý của một số chủ đầu tư hạn chế. Một số nhà đầu tư chưa phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý của dự án, nhất là về giải phóng mặt bằng. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, kế hoạch đầu tư của một số nhà đầu tư nước ngoài bị gián đoạn, giãn tiến độ.

- Thời gian tới, Sở KH&ÐT thành phố tiếp tục phối hợp tham mưu UBND thành phố tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có sử dụng đất theo quy định của Nghị định số 25/2020/NÐ-CP của Chính phủ. Ðồng thời, tăng cường công tác kiểm tra và giám sát đầu tư các dự án đảm bảo triển khai theo tiến độ quyết định chủ trương đầu tư. Ðề nghị các nhà đầu tư khẩn trương triển khai thực hiện dự án và báo cáo tiến độ, nếu có khó khăn vướng mắc để phối hợp giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, tổng hợp báo cáo UBND thành phố xử lý. Song song đó là tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước các dự án có chất lượng, công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tạo ra sản phẩm, dịch vụ có giá trị cạnh tranh cao tham gia chuỗi giá trị toàn cầu của các tập đoàn xuyên quốc gia, từ đó xây dựng, phát triển hệ thống các ngành, các doanh nghiệp phụ trợ. 

Sở KH&ÐT sẽ tiếp tục nghiên cứu rà soát, đề xuất Trung ương chỉnh sửa, bổ sung hệ thống văn bản luật theo hướng thống nhất, cụ thể, tránh tình trạng lúng túng trong tổ chức thực hiện. Thường xuyên rà soát, cập nhật, bổ sung các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất, bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư, làm cơ sở xét, quyết định chủ trương đầu tư đúng quy định.

Sở KH&ÐT sẽ tham mưu UBND thành phố trình HÐND thành phố triển khai Nghị định số 57/2018/NÐ-CP ngày 17-4-2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Chia sẻ bài viết