01/12/2023 - 21:09

Ðề nghị sửa chữa mặt đường Nguyễn Chí Thanh

Cử tri quận Bình Thủy đề nghị sửa chữa mặt đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ Thới An Ðông đến phường Trà Nóc để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Ðường Nguyễn Chí Thanh (đường tỉnh 917, thuộc địa bàn quận Bình Thủy) do Sở Giao thông vận tải quản lý. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện các thủ tục để tiến hành thay thế các cầu sắt trên tuyến (cầu Cống số 1, cầu Bà Mon, cầu Sáu Lình, cầu Rạch Miễu, cầu Bà Bộ, cầu Rạch Rừa, cầu Ông Bền, cầu Rạch Giữa). Ðồng thời, tiến hành lắp đặt cống thoát nước mặt đường tại những điểm đọng nước khi trời mưa từ nguồn vốn bảo trì đường bộ và sự nghiệp giao thông năm 2023.

Dự kiến công trình sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2023. Ðồng thời, Sở Giao thông vận tải thường xuyên thực hiện các công tác nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Chia sẻ bài viết