28/11/2023 - 20:28

Ðề nghị sửa chữa mặt đường

Cử tri huyện Vĩnh Thạnh và huyện Cờ Ðỏ đề nghị sửa chữa mặt đường trên tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn, đoạn qua địa phương. Nội dung trả lời của Sở Giao thông vận tải thành phố như sau:

Tuyến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (đường tỉnh 919), đoạn qua địa bàn huyện Phong Ðiền, huyện Thới Lai và huyện Vĩnh Thạnh do Sở Giao thông vận tải quản lý. Trong năm 2022, Sở Giao thông vận tải đã thực hiện các hạng mục duy tu, sửa chữa: thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn từ  Km16+900 đến Km18+400; sửa chữa vuốt nối đường dẫn vào cầu (mố A) cầu KH5. Ðồng thời, thực hiện hạng mục đảm bảo an toàn giao thông để khắc phục ngay khi có hư hỏng.

Năm 2023, Sở Giao thông vận tải tiếp tục thảm bê tông nhựa mặt đường đoạn từ Km18+400 đến Km19+270, đoạn từ Km32+400 đến Km32+600 và đoạn từ Km35+889 đến Km37+000 với chiều dài khoảng 2.181m; giặm vá “ổ gà” trên tuyến, đoạn từ thị trấn Cờ Ðỏ đến thị trấn Vĩnh Thạnh; lắp đặt hệ thống thoát nước mặt đường đoạn qua chợ Bà Ðầm dài khoảng 130m. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2023.

 

Chia sẻ bài viết