17/05/2024 - 20:52

Ðề nghị sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Cử tri quận Ninh Kiều phản ánh người dân ở dự án khu tái định cư Thới Nhựt đã nhiều năm nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cử tri đề nghị thành phố sớm có giải pháp tháo gỡ nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống. Nội dung trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố như sau:

Dự án khu tái định cư Thới Nhựt do Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang làm chủ đầu tư. Nguyên nhân chưa cấp giấy chứng nhận cho toàn bộ dự án là do còn diện tích Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang chưa giải phóng mặt bằng và hoàn thành nghĩa vụ tài chính. Ðồng thời, có một số vị trí đã giao đất cho Công ty trước đây chưa đúng với quyết định quy hoạch chi tiết điều chỉnh, dự án điều chỉnh giảm quy mô.

Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tiếp tục đề nghị Công ty Cổ phần xây dựng công trình và đầu tư địa ốc Hồng Quang phối hợp UBND quận Ninh Kiều bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại (khoảng 9 hộ). Ðồng thời, liên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các thủ tục đất đai (giao đất theo ranh quy hoạch chi tiết mới, lập phiếu chuyển thông tin địa chính,…) để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị Công ty bàn giao quỹ đất cho thành phố theo quy định.

Chia sẻ bài viết