29/07/2021 - 22:22

Ðề nghị sớm bố trí tái định cư

Cử tri huyện Phong Ðiền đề nghị sớm bố trí nền tái định cư cho các hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Ðể giải quyết nhu cầu tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương ưu tiên xem xét sử dụng quỹ nền thuộc dự án khu tái định cư Phong Ðiền, do UBND huyện Phong Ðiền làm chủ đầu tư thực hiện. Dự án khu tái định cư Phong Ðiền đã được khởi công vào ngày 15-6-2021.

Thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo và yêu cầu UBND huyện Phong Ðiền tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án khu tái định cư Phong Ðiền. Qua đó, sớm hoàn thành, đưa dự án khu tái định cư vào khai thác sử dụng, phục vụ nhu cầu cấp bách về tái định cư của các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn; trong đó, có các hộ dân có nhà, đất bị ảnh hưởng bởi dự án Khu di tích lịch sử Lộ Vòng Cung.

Chia sẻ bài viết